top of page

O nas

Co robimy? Chronimy płomień.

W czasach pełnych wyzwań szczególnie istotne staje się odnalezienie bezpiecznej przestrzeni, umożliwiającej nam uczenie się, doświadczanie nowego, wzbogacanie perspektyw i współtworzenie społeczności, która będzie jednoczyła wysiłki na rzecz ludzi i wspólnego dobra. „Chrońmy płomień” to metafora przewodnia wyłaniającej się  wspólnoty światopoglądowej i aktywistycznej, nawiązującej do ochrony wartości, których od wieków pilnują firmy rodzinne, a mowa tutaj o RODZINNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSPÓLNYM DOBRU. Jako Pokolenie RE, chcemy kontynuować tę tradycję. 

Żeby nasze marzenie o przyszłości pełnej szans mogło być możliwe, niezbędne jest budowanie międzysektorowych partnerstw i sieci, coraz bardziej odpornej na zakłócenia. Dlatego do społeczności zapraszamy sukcesorów i sukcesorki, właścicieli i właścicielki, ekspertów i ekspertki oraz przedstawicieli i przedstawicielki środowisk naukowych i pozarządowych. To, co nas łączy, to wspólne myślenie i działania na rzecz przyszłości pełnej szans oraz osadzenie w kontekście przedsiębiorczości rodzinnej.

 

Chcesz dołączyć do społeczności ludzi niezgadzających się na status quo i brak odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń? Chcesz transformować biznes w kierunku przyszłości pełnej szans? Podejmijmy ten wysiłek razem! Poznaj manifest pokolenia RE i dołącz do nas.

Nie ma większej siły do zmiany niż społeczność odkrywająca,
o co naprawdę się troszczy

Margaret Wheatley

Our Mission

Nasza misja

Wierzymy, że jako społeczność firm rodzinnych mamy wiele do zaoferowania światu w związku

z najpilniejszymi wyzwaniami XXI wieku.

 

Dlatego naszą misją jest aktywne uczestnictwo we współtworzeniu przyszłości, w której ludzie (people), planeta (planet), dobrze prosperujący rodzinny biznes (profit) i poczucie sensu (purpose) wspólnie generują wartość dla nas dziś i dla przyszłych pokoleń. 

metodyka pracy.jpeg
194-DSC06885.jpg

Nasze cele

 1. Podnoszenie świadomości członków społeczności firm rodzinnych na temat kwestii planetarnych, społecznych, biznesowych i wspólnego dobra, jako filarów przyszłości pełnej szans dla nas dziś i przyszłych pokoleń. 
   

 2. Wspólne uczenie się i wymienianie najlepszych praktyk wspierających Pokolenie RE w aktywnym działaniu na rzecz firm rodzinnych. 
   

 3. Katalizowanie działań w firmach rodzinnych poprzez projektowanie i wdrażanie rozwiązań uwzględniających 4 x P (people, planet, profit, purpose)
   

 4. Łączenie sukcesorów i sukcesorki, a także innych członków społeczności firm rodzinnych w działaniu na rzecz przyszłości pełnej szans
  oraz wzajemna pomoc w tej podróży.  

Nasze wartości

Chcemy, aby Pokolenie RE było społecznością otwartą, włączającą i ambitną. 
Aby tak się stało, wszyscy potrzebujemy uszanować wspólne wartości i zasady. 

01

Rozwój, odpowiedzialność i zaangażowanie

Bycie członkiem naszej społeczności będzie wiązać się z  projektowaniem i wdrażaniem działań zmierzających do synergii aktywności 4 x P - na rzecz planety (planet), społeczności (people), biznesu (profit) i wspólnego dobra (purpose). Uczestnicy i uczestniczki wniosą wkład w postaci konkretnych i wiarygodnych działań, które przyniosą jasne i, w idealnym przypadku, mierzalne wyniki, aby wykazać wpływ, który będziemy mogli opisać zarówno na poziomie jednostek, organizacji jak i naszej społeczności.

03

Ambicja i pilność reakcji

Aby osiągnąć Cele Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Agendzie 2030 dotyczące klimatu, środowiska, czy kwestii społecznych, konieczne jest podjęcie działań szybko i zdecydowanie. Jako firmy rodzinne mamy do tego niezbędne narzędzia tj. właścicielstwo, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, czy zdolność podejmowania ryzyka. Chociaż doceniamy każdy mały krok, naszą ambicją jest podejmowanie działań transformacyjnych poprzez nasze biznesy rodzinne, współtworząc społeczność szerokiego, pozytywnego wpływu na gospodarkę, społeczeństwo i planetę.

05

Różnorodność i inkluzywność

Wierzymy, że różnorodność jest źródłem naszej siły, dlatego jako Pokolenie RE cenimy otwartość. Dołączyć może do nas każda osoba, która razem z nami chce realizować cele i wartości Pokolenia RE. Wierzymy, że każdy może się rozwijać i wnosić swój wkład w przyszłość pełną szans.

02

Otwartość na dzielenie się wiedzą

Członkowie Pokolenia RE zobowiązują się do dzielenia informacjami na temat swoich działań, metodologii i wyników pracy z innymi uczestnikami i szerzej — społeczeństwem. Przejrzystość i transparentność naszych działań mają na celu umożliwienie innym zainteresowanym obserwację naszych postępów, uczenie się od nas, swobodne dołączanie i łączenie z wyłaniającymi się inicjatywami. Naszym celem jest coraz lepsze rozumienie naszego istotnego wpływu jako społeczności firm rodzinnych na świat i przyszłość.

04

Wrażliwość na kontekst przedsiębiorczości rodzinnej

Jesteśmy świadomi, że każda firma rodzinna jest wyjątkowa i ma swoje własne wyzwania i ambicje. To, co promuje nasza społeczność to wspólny cel: wzajemne wsparcie firm rodzinnych jako pionierów transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem najpiękniejszych cech, które mają w sobie Family Business: zdolność trwania i przetrwania, rodzinność i dbałość o wspólne dobro w długiej perspektywie.

06

Wsparcie innych podróżników

Współtworzymy życzliwą społeczność, w której wsparcie i kibicowanie innym jest ważną wartością. Nie akceptujemy działań i zachowań mających na celu jednokierunkową korzyść i zaangażowanie.

bottom of page