top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
99-DSC06659.jpg

POKOLENIE RE

Zaangażowana społeczność jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku

Jak nigdy świat potrzebuje REgeneratorów
i REdesignerów XXI wieku.

Masz w coś w sobie z Pokolenia RE?

Nasza misja, wizja, i zobowiązania 

Dołącz do wydarzeń dla pokolenia RE

Współtwórz z nami Pokolenie RE

Pokolenie RE

Pokolenie RE to wyłaniająca się społeczność osób, których nie można przyporządkować ze względu na rok urodzenia. Pokolenie RE definiuje bardziej postawa i czas, w którym przyszło jej członkom
i członkiniom solidarnie odpowiadać na uniwersalne wyzwania pojawiające się niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu społecznego. Pokolenie RE wzięło swoją nazwę od przedrostka rozpoczynającego najpilniejsze potrzeby i zadania, które stawia przed nami XXI wiek –
REthink, REgenerate, REdesign.

Myślisz pilne wyzwania, czyli co? Środowiska naukowe biją na alarm — świat musi działać, aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego, w szczególności poprzez ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C i następnie  kontynuować wysiłki na rzecz ograniczenia podniesienia temperatury do 1,5°C względem poziomu z 1990 r. To tylko jeden z tematów, które są przedmiotem naszych dyskusji. 

 

My również podejmujemy działania! Do Pokolenia RE zapraszamy każdą osobę, która czuje się częścią ekosystemu firm rodzinnych. Jest to kontekst, z którego się wywodzimy i moc, którą chcemy rozwijać! Chcesz dowiedzieć się jak pozytywnie wpłynąć na transformację  swojej organizacji, społeczności, zespołu, projektu, samego siebie? Poznaj nas lepiej.

Wydarzenia

Brak wydarzeń w tej chwili

Dołącz do nas

Wesprzyj pokolenie RE i dołącz do ludzi i organizacji działających na rzecz zrównoważonej przyszłości!

społęczność.jpeg
bottom of page