top of page
Szukaj

Liczby, które motywują do działania

Business as a force for good

W ostatnich latach kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i raportowaniem ESG (Environmental, Social, and Governance) szczęśliwie dla nas wszystkich zyskały na znaczeniu, również w świecie biznesu. Słowa Paula Howkena:

Biznes jest obecnie jedynym mechanizmem na naszej planecie, który jest wystarczająco potężny, aby wywołać zmiany niezbędne do odwrócenia globalnego kryzysu ekologicznego i społecznego

nabierają znaczenia i strategicznego wymiaru dla rosnącej grupy pionierskich przedsiębiorstw, które wchodzą na drogę transformacji. Jednak, jak pokażą poniższe dane, nadal istnieje wiele wyzwań, które musimy zaadresować, żeby przedsiębiorstwa nie tylko duże, które są zobowiązane do podjęcia konkretnych zobowiązań (dyrektywa CSRD), ale także te z sektora MŚP i te najbardziej ambitne, mogły wejść na ścieżkę zrównoważonego rozwoju.


Co mówią liczby?
  • 85% przebadanych firm rodzinnych nie posiada jasno określonej i zakomunikowanej strategii ESG. Dane te wskazują na znaczącą lukę w przygotowaniu firm rodzinnych do nowych standardów regulacyjnych i oczekiwań rynkowych (PwC’s 11th Global Family Business Survey).

  • 82% CEO globalnych spółek uznaje czynniki ESG za szczególnie ważne lub ważne przy podejmowaniu decyzji strategicznych. To świadczy o rosnącej świadomości i zaangażowaniu w kierunku zrównoważonego rozwoju na najwyższych szczeblach zarządzania w organizacjach o globalnym charakterze (EY 2022 CEO Outlook Survey).

  • 62,6% z 2200 przeanalizowanych badań wykazało pozytywną korelację między wpływem ESG a wynikami finansowymi firm (Corporate Financial Performance). To podkreśla, że zrównoważony rozwój nie jest tylko kwestią etyczną, ale również może przynieść realne korzyści finansowe (Gunnar Friede i in., „ESG i wyniki finansowe: zbiorcze dowody z ponad 2000 badań empirycznych”, Journal of Sustainable Finance & Investment).

  • Jednocześnie 57% Polaków przyznaje, że nic nie wie na temat zrównoważonego rozwoju. To wskazuje na duże pole do poprawy w zakresie edukacji i świadomości społecznej (Wpływ trendów na cele zrównoważonego rozwoju, Infuture Institute, 2023)


Te liczby jasno wskazują, że zarówno ESG, jak i cele zrównoważonego rozwoju (SDG) są ściśle ze sobą powiązane. Kryteria ESG stanowią praktyczny zestaw narzędzi do mierzenia postępów w osiąganiu SDG. Dla firm, zrozumienie i integracja tych kryteriów w strategie biznesowe jest nie tylko kwestią odpowiedzialności za tematy społeczne, klimatyczne, czy te związane z bioróżnorodnością, ale również kluczem do długoterminowego sukcesu i rozwoju organizacji.


Wyzwania dla liderów i liderek

W obliczu wyzwań ekologicznych, społecznych, psychologicznych i gospodarczych, naszą wspólną odpowiedzialnością jest podjęcie kroków zarówno indywidualnych, zespołowych jak i  organizacyjnych celem lepszego zrozumienia, jaka może być nasza rola we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to zarówno tworzenie przejrzystych strategii, edukowanie zespołów oraz interesariuszy o znaczeniu i korzyściach płynących ze zrównoważonego rozwoju, budowanie społeczności wpływu i wzajemnego wsparcia, jak i indywidualnych, codziennych działań (moc inspiracji znajdziesz np. tu: https://aworld.org/) .


Co oferuje Pokolenie RE?

Poszukujesz przestrzeni rozwoju, inspiracji, edukacji i wzajemnego wsparcia? Dołącz do naszej społeczności i w ten sposób działaj na rzecz zrównoważonej przyszłości. Już od stycznia zapraszamy Cię do wspólnej podróży odczas której bedziesz miał/a szansę doświadczyć:

  1. Comiesięcznych spotkań online

  2. Kwartalnych wizyt studyjnych w firmach praktykujących zrównoważony rozwój

  3. Społeczności wywodzącej się z tego samego rdzenia wartości - przedsiębiorczości rodzinnej

  4. Wystąpień i rozmów z inspirującymi mentorami i mentorkami.


Masz pytania? Napisz do nas. Startujemy już w styczniu!


Do zobaczenia.

Σχόλια


bottom of page